Adviesorganisaties 2.0www.dlvplant.nl
DLV Plant is een toonaangevende en onafhankelijk advies - en onderzoekspartner voor de plantaardige sectoren. Onze activiteiten richten zich op advies, (praktijk)onderzoek en projecten, zowel in Nederland als internationaal.

www.ppp-agro.nl
PPP-Agro Advies is hét adviesbureau voor technische en strategische adviezen voor de melkveehouderij. Onze adviseurs zijn zeer ervaren, geven praktijkgerichte adviezen en zorgen voor maximale persoonlijke aandacht. Met begeleiding op hoog kennisniveau. Maak kennis met onze unieke PPP-aanpak.

www.dlvdier.nl
DLV is een landelijk opererend, onafhankelijk adviesbedrijf met een breed werkterrein binnen de agrarische sector. Met een landelijke dekking, kennis van de markt en een team van ruim 115 gemotiveerde medewerkers bieden wij de agrariër een totaalpakket aan diensten en producten.

www.ttw.nl
TTW is een adviserend bedrijf voor teelt en verwerking van witlof, uien, aardappelen en bloembollen. Opgericht in 1987 als onafhankelijk adviesbureau in de agrarische sector. TTW onderscheid zich door advisering op basis van meten is weten. TTW gebruikt metingen als beslissingondersteunende parameters. Sinds 2011 heeft TTW een rijenbemestingsadvies voor aardappelen en uien ontwikkeld.

www.airinov.nl 
Airinov is expert in het interpreteren en vertalen van de gewasbeelden verkregen met drones, naar een praktisch en direct toepasbaar advies. Vanaf 2016 zijn volledig gevalideerde N- bemestingsadvieskaarten beschikbaar voor de laatste stikstofgift voor tarwe of koolzaad, in kg/ha en op de vierkante meter nauwkeurig. De kaarten zijn volledig compatibel met de meeste machinemerken. De akkerbouwer kan de stikstofbemesting zo beter managen en nauwkeurig afstemmen op de behoeftes van het gewas. Bovendien geeft de informatie veel inzicht in de variatie binnen een perceel. Producten voor andere gewassen zullen vanaf 2017.