Presentaties 27 nov 2015
DAG VAN DE PRECISIEBEMESTING OPENING:

Bevordering van de Precisiebemesting in de provincie Noord-Brabant, doel en opzet van het recente omvangrijke stimuleringsprogramma
J.J.C. van den Hout, Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu Provincie Noord-Brabant

De inspanningen van de loonwerkersector ten behoeve van precisiebemesting en bodemkwaliteit
CUMELA Nederland

Precisiebemesting en bodemkwaliteit, theorie en praktijk in H-WODKA,
O. Oenema, Wageningen UR & P. Lerink, H-Wodka

Precisiebemestingsadvisering met behulp van bodemscans en beelden verkregen met drones
A. Venhuizen, Manager R&D Agrifirm

PRECISIEBEMESTING VAN GRAS EN MAIS

Akkerbouwmatig ruwvoer telen, ervaringen met precisiebemesting van grasland en maïs, de loonwerkers, adviseurs en telers aan het woord,
Video’s met toelichting door H. Bartlema

PRECISIEBEMESTING VAN AKKERBOUWGEWASSEN


Precisiebemesting en bodemkwaliteit in het Handboek Bodem en Bemesting, recente wijzigingen
J. de Haan, onderzoeker bodem, water, bemesting Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving

Precisiebemesting van suikerbieten met IsoMatch Tellus Geocontrol van Kverneland, werking en ervaring van een loonwerker
B. van der Horst, Kverneland en A. Breure, loonbedrijf Breure Klaaswaal

Effecten van precisiebemesting, geregistreerd met drones en plaatsspecifieke opbrengstmetingen
J. Aarnoudse, Kennismanager meststoffen Van Iperen B.V.PRESENTATIONS OF THE SAMRT FERTILIZATION 27 NOVEMBER 2015:

Seminar on Smart Fertilization afternoon presentations [13.555 KB]Ochtend algemeen [3.849 KB]
Openingstoespraak Meststoffendistributie met kennis en precisie, ing. Th. Koekkoek, akkerbouwer/pluimveehouder en voorzitter Agrifirm
De bijdrage van de loonwerkersector aan de bemestingspraktijk van de 21e eeuw, ing. J.H. Uenk, Voorzitter Sectie Meststoffendistributie CUMELA Nederland
Taakkaarten op basis van de Verisscan van Agrifirm&Agrometius, ing. A. Venhuizen, Manager R & D Agrifirm
Modern grond- en gewasonderzoek, dr. A. Reijneveld, Productmanager BLGG AgroXpertus
Toelichting op machineshow en infomarkt, ing. R. Korver, Demoproject Schoon, Zuinig en Precies Bemesten

Ochtend sessie A [5.570 KB]
Bemestingsadvisering in de 21e eeuw
Ir. J. de Haan, onderzoeker bodem, water, bemesting Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, het digitale handboek Bodem & Bemesting.
Duurzaam bemesten van suikerbieten met de kennis van nu [791 KB]
Ing. P Wilting, IRS, het nieuwe rijenbemestingsadvies voor suikerbieten
Slim bemesten van aardappelen, suikerbieten en spruiten
Ing. J. Aarnoudse, Kennismanager meststoffen Van Iperen B.V., de beste landbouwkundige praktijk
Duurzaam bemesten in relatie tot bodemkwaliteit, opbrengst en kwaliteit van akkerbouwgewassen
Ing. T. Hendrickx, bemestingsspecialist Crop Solutions, stappenplan bodemvruchtbaarheid, tarwe naar 15 ton, rijenbemesting, duurzame meststoffen

Ochtend sessie B [3.246 KB]
Duurzaam bemesten van maïs, een goede gewasopbrengst met minder mest
Dr. K. Verloop, WUR/PRI, het advies van het ruwvoerplatform
Duurzaam bemesten van grasland voor veel gras van topkwaliteit
Ir. H. Bartlema, Landbouwcommunicatie B.V., spuiloog 2.0, een ruim beschikbare meststof van de 21e eeuw voor de machines van de 21e eeuw: winst voor de teler, de loonwerker en het milieu
Dr. W. Bussink, NMI, voorjaarsmeststoffen
Dr. G. Ros, NMI, verbetering N‐efficiëntie, sturen op weersomstandigheden en urineplekken

Middag deel 1 [5.765 KB]
14.00 - 14.10: Welcome: The commitment of WUR to Smart Fertilization
Prof. Martin Kropff, Rector Wageningen University, Video Message
14.10 – 14.30: C.T. de Wit revisited; from fertilizer placement to smart fertilization
Prof. Rudy Rabbinge, Wageningen University
14.30 – 14.50: Profit from placement
Dr. Joachim Lammel, Vice-president Research & Development YARA, Oslo, Norway
14.50 – 15.10: Technology and information management of precision fertilization [9.126 KB]
Ir. Tamme van der Wal, Wageningen University, Alterra

Middag deel 2 [3.974 KB]
15.40 – 16.00: The Future; SMART fertilization technologies
Dr. Prem Bindraban, Director Virtual Fertilizer Research Center, Washington, USA
16.00 – 16.20: Precision fertilization with animal manure
Dr. Jaap Schroder, Wageningen University, Plant Research International
16.20 – 16.40: New developments in soil analysis
Dr. Peter van Erp, SoilCares, Wageningen
16:40 – 17:00: Future challenges and fertilizers from recycled organic products
Dr. G. Velthof