Nieuws

BRON : https://www.agrifirm.com/agrifirm-plant/nieuws-zoekresultaat-detail/listitemid/6215#.VlCP2TZdGM8Agrifirm lanceert Loonwerk Total Care


20 november 2015 - Akkerbouw

Met het nieuwe samenwerkingsconcept Loonwerk Total Care, ontzorgt Agrifirm de loonwerker bij het uitrijden van vloeibare meststoffen. Hierdoor bespaart de loonwerker veel tijd en rompslomp.

Meer klanten in minder tijd
Bij het uitrijden van vloeibare meststoffen door loonwerkers komt veel bij kijken!
Loonwerkers willen het juiste advies geven aan hun klanten. Zij moeten zorgen dat het loonwerk én de meststoffen gefactureerd worden. En ook denken aan de mineralenregistratie, voorraadbeheer en logistiek. Met het nieuwe samenwerkingsconcept: Loonwerk Total Care van Agrifirm neemt Agrifirm de loonwerker veel rompslomp uit handen.
Hoe werkt Loonwerk Total Care?
In deze samenwerking met de loonwerker zorgt Agrifirm voor:
 Het advies over de meststoffen
 De facturatie van de meststoffen rechtstreeks aan de klanten van de loonwerker
 De mineralenregistratie
 De berekening van de hoeveelheid meststoffen binnen de bemestingsregels
 Een passende aanvoerlogistiek van de meststoffen

Voordeel voor de loonwerker:
Hij bespaart veel tijd en rompslomp, zodat hij meer klanten in korte tijd kan bedienen. Dus: meer opbrengst voor het loonwerk.
Lees
hier de ervaring van loonwerker Gerben Kool over Loonwerk Total Care.
Interesse?
Kijk voor meer informatie op Loonwerk Total Care Of neem direct contact op met uw adviseur of via Verkoopondersteuning op T 088 84 12 10.
ROYALE SUBSIDIEREGELING VOOR PRECISIEBEMIESTING IN NOORD–BRABANT NOV 2015 OPENGESTELD

Het nieuwe provinciebestuur van Noord-Brabant wenst de vervuiling van het grond- en oppervlaktewater met nitraat snel en effectief terug te dringen door de bevordering van de precisiebemesting.
Daartoe is een royaal subsidieprogramma aangekondigd, te vinden op :

http://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2015/09/Subsidieregeling-POP3-Brabant-provinciaal-blad-PNB-20150916.pdf

De gangbare bemestingspraktijk van breedwerpige toediening van korrelvormige nitraathoudende meststoffen is een belangrijke oorzaak van bovengenoemde vervuiling.
De PRECISIEBEMESTING kan fors bijdragen aan de reductie van alle emissies, dus ook die van nitraat naar grond- en oppervlaktewater.
Dit is bewezen In het Programma Precisielandbouw( 2010-2015) , een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.
Dankzij die samenwerking zijn heden ten dage in ruime mate precisiebemesters, precisiemeststoffen en precisiebemestingsadviezen beschikbaar
, die de telers in staat stellen topopbrengsten te halen met minimale nitraatverliezen naar de bodem.

Door de adoptie van de precisiebemesting in de provincie Noord-Brabant met kracht te versnellen dient het provinciebestuur zowel het maatschappelijk als het boerenbelang.

Ons netwerk is daar gezien haar doelstelling zeer content mee en verleent in alle opzichten steun aan het subsidieprogramma, oa door het meewerken aan de demo-bijeenkomsten en het openen van de informatiewebsite : www.precisiebemestingbrabant.nl.

Het voorbeeld van de provincie Noord-Brabant verdient navolging :

PRECISIEBEMESTING, DE MEEST EFFECTIEVE VERGROENINGSMAATREGEL !
NETWERK SMART FERTILIZATION start PRECISIEBEMESTINGSACADEMIE !

Datum eerste hoorcollegeserie : 9 oktober as , Dag van de Duurzaamheid

Voor meer informatie zie :
agendaSEMINAR ON SOIL QUALITY & SMART FERTILIZATION
INCLUDING SHOW OF MACHINERY FOR PRECISION FERTILIZATION

Date 27th November 2015, afternoon , 14.00- 17.30 hours
Venue CAMPUS WUR , Building ORION and UNIFARM
Attendees Scientists, policy makers, students, agricultural advisors, farmers and contractors
Subject Effects of Smart Fertilization on Soil Quality

Background:
In 2014, the first seminar on Smart Fertilization was held in honor of the famous professor C.T. de Wit, author of “A Physical Theory on Placement of Fertilizers” issued in 1953. The importance of nutrient placement was highlighted in the context of smart fertilization, which includes the ‘4 R Nutrient Stewardship’ and BAT of fertilizers and organic residues. In 2015, the year of the soil, the seminar deals with the relationship between smart fertilization and soil quality.

Programme

12.00 - 14.00 Precision Fertilization Machinery Show at Unifarm

14.00 - 14.15: Welcome to the Seminar Soil Quality and Smart Fertilization ( WUR)
14.05 – 14.20: Soil Quality and Smart Fertilization ( WUR)
14.20 – 14.35: Trends in Soil Fertility in The Netherlands (Arjan Reijneveld, Eurovins)
14.35 – 14.50: Robots for fertilization and improvement of Soil Quality (Eldert van Henten, WUR)
14.50 – 15.05: New urea-based fertilizers and Soil Quality ( Industry speaker )
15.05 – 15.20: Toolkits for Smart Fertilization ( Industry speaker)

15.20 – 15.40: Break and preparation for pitches
15.40 – 16.20: Full adoption of Smart Fertilization in Europe “HowTo Get There “: 5 Pitches

16.30 – 17.30: Drinks and networking


Free registration via
www.smartfertilization.org